27

Kvalitet og sikkerhet

Fepdon Medical har som mål å bygge et verdensmerke som designer, produserer og selger spesielle former, maskiner og utstyr som trengs av medisinsk og forsvarsindustri.For å nå målet, med full deltakelse fra de ansatte.

Fokusert på kunde- og medarbeidertilfredshet, med null feil filosofi, for å gi produksjon og servicementalitet.

Ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at det oppstår feil.

For å nå kvaliteten som oppfyller kravene og forventningene til kundene i det intense konkurransemiljøet i vårt land og verdensmarked.

Å akseptere og implementere kontinuerlig forbedring og utvikling som bedriftsfilosofi.

Å følge utviklingsteknologi tett og dele med ansatte og kontinuerlig forbedre miljøprestasjonen.

Hindre forurensning av luft, vann og jord.